Combo đi chợ

Combo 1 Combo 1
860.000 đ

Combo 1: Sẽ có tổng giá trị 860.000 và được giao 1 lần trong tháng vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

Những sản phẩm này mang đặc sản của vùng biển đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi. Đơn hàng hoàn toàn Freeship và được đóng hộp an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Combo 2 Combo 2
1.680.000 đ

Combo 2: Sẽ có tổng giá trị 1.680.000 và được giao 1-2 lần trong tháng vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

Những sản phẩm này mang đặc sản của vùng biển đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi. Đơn hàng hoàn toàn Freeship và được đóng hộp an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Combo 3 Combo 3
2.860.000 đ

Combo 3: Sẽ có tổng giá trị 2.860.000 và được giao 1-2 lần trong tháng vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

Những sản phẩm này mang đặc sản của vùng biển đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi. Đơn hàng hoàn toàn Freeship và được đóng hộp an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Combo 4 Combo 4
5.680.000 đ

Combo 4: Sẽ có tổng giá trị 5.680.000 và được giao 2-3 lần trong tháng vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

Những sản phẩm này mang đặc sản của vùng biển đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi. Đơn hàng hoàn toàn Freeship và được đóng hộp an toàn, đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.