Rượu

Rượu Sâm Ngọc Linh 300ml Rượu Sâm Ngọc Linh 300ml
280.000 đ

Rượu Tỏi 300ml Rượu Tỏi 300ml
180.000 đ

Rượu Tỏi Đen Chai Vang 750ml Rượu Tỏi Đen Chai Vang 750ml
750.000 đ

Rượu tỏi đen là loại rượu được ngâm với nguyên liệu chính là các củ tỏi đen
được lên men từ tỏi tươi trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ 60-90 và độ ẩm 80 – 90 % trong khoảng thời gian 30 – 90 ngày.

Rượu Tỏi Đen XO 500ml Rượu Tỏi Đen XO 500ml
550.000 đ

Rượu tỏi đen là loại rượu được ngâm với nguyên liệu chính là các củ tỏi đen
được lên men từ tỏi tươi trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ 60-90 và độ ẩm 80 – 90 % trong khoảng thời gian 30 – 90 ngày.