Đặc Sản & Hải Sản Khô Lý Sơn

Bào Ngư 150g Bào Ngư 150g
900.000 đ

Cá Bò 150g Cá Bò 150g
78.000 đ

Thành phần: Cá bò tươi 100%

Khối lượng: 150g

Cá Chỉ Vàng 150g Cá Chỉ Vàng 150g
60.000 đ

Thành phần: Cá chỉ vàng tươi 100%
Khối lượng: 150g

Cá Cơm Mờm 150g Cá Cơm Mờm 150g
95.000 đ

Cá Cơm sữa 150g Cá Cơm sữa 150g
80.000 đ

Thành phần: Cá cơm trắng 100%
Khối lượng: 150g

Cá Hố Rút Xương 150g Cá Hố Rút Xương 150g
90.000 đ

Cá Thiều Tẩm 150g Cá Thiều Tẩm 150g
95.000 đ

Cá Đù Rút Xương 150g Cá Đù Rút Xương 150g
120.000 đ
Mực 1 nắng Mực 1 nắng
580.000 đ

Mực khô250g Mực khô250g
280.000 đ

Tép Khô 150g Tép Khô 150g
60.000 đ

Tôm Nõn Khô 150g Tôm Nõn Khô 150g
130.000 đ

Vi Cá Đuối 150G Vi Cá Đuối 150G
110.000 đ